نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها درباره «طرح اصلاح ماده (41) قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع»

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد «طرح اصلاح ماده (41) قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع» اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام داشت: جنگل ها یکی از پیچیده ترین اکوسیستم های طبیعی اند که تاثیرات بسیاری بر جوامع انسانی دارند به طوری که تخریب آنها می تواند آثار جبران ناپذیری بر زندگی انسان ها داشته باشد. به استناد مطالعات انجام شده، سالیانه حدود 20,000 هکتار از اراضی کشاورزی از چرخه تولید خارج می شود. بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت صیانت از جنگل ها و اراضی کشاورزی، طرح هایی را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. طرح حاضر نیز با هدف جلوگیری از تفکیک و تبدیل بخشی از اراضی جنگلی و جلگه ای شمال کشور که اصطلاحا قطعات 10 هکتاری نامیده می شوند، تهیه شده است. بررسی طرح پیشنهادی نشان می دهد که این طرح جامعیت لازم را ندارد و تصویب اینگونه قوانین که با منافع مقطعی اشخاص در تعارض است، معمولا در اجرا با توفیق همراه نخواهد بود و به نظر می رسد بهتر است قبل از ارائه طرح اصلاحی برای قانون مذکور، گزارش جامعی به همراه آسیب شناسی موضوع تغییر کاربری اراضی تهیه و سپس متناسب با نتایج به دست آمده، در صورت لزوم نسبت به اصلاح قانون اقدام شود.


برچسب ها

اخبار پژوهشی