تالار شیشه ای، دریچه خروج اقتصاد از رکود تورمی

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بازار سرمایه را ابزار مناسبی برای خروج از رکود تورمی دانست و گفت: این بازار از یک سو به تجهیز منابع می پردازد و از سوی دیگر می تواند توسعه فعالیت های اقتصادی را در درون بنگاه ها رونق بخشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نقش بازار سرمایه برای خروج از رکود تورمی اظهار داشت: در شرایط کنونی ما از یک سو با حجم عظیم نقدینگی مواجه هستیم که آثار آن بطور تورم فزاینده در اقتصاد نمایان می شود و از سوی دیگر با کسری منابع مالی برای واحدهای تولیدی که این موضوع به معنی یک حفره در اقتصاد است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: این منابع اگرچه خارج از شبکه بانکی نگهداری نمی شوند، اما به صورتی نیست که بتواند از یک طرف نظام تامین مالی برای بنگاه ها را فراهم و از سوی دیگر هم بتواند از رشد تورم جلوگیری کند.

وی ادامه داد: معمولا با رخ دادن این واقعه در دنیا از بازار سرمایه به عنوان ابزاری کارآمد استفاده می شود، چرا که این بازار از یک سو به تجهیز منابع می پردازد و از سوی دیگر می تواند توسعه فعالیت‌های اقتصادی را در درون بنگاه‌ها رونق بخشد، یعنی تفاوت تامین مالی در بانک با بازار سرمایه در این است که در بازار سرمایه از طریق یک ابزار شکل می گیرد که ماهیت انتقال منافع فراهم است، اما در رویکرد بانکی دسترسی به نتایج نهایی فعالیت وجود ندارد.

وی تصریح کرد: همچنین مدل ریسک در بازار سرمایه کمک می کند که تنوع بخشی در حضور سرمایه گذاران برای آوردن منابع صورت گیرد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از سوی دیگر اگر منابع به سمت تولید واقعی حرکت کند قطعا تولید رونق می گیرد، اما اکنون شاهد جریان بین بانکی هستیم، به نحوی که منابع بانکی تنها بین بانکها به منظور اجتناب از جرایم بانک مرکزی رد و بدل و قرض داده می شود.

وی گفت: متاسفانه هم اکنون ساختار نظام بانکی به عملیات بین بانکی تبدیل شده، چون با این سودها طرح اقتصادی توجیه نداشته و برای اجتناب از این رویکرد، باید منابع از طریق بازار سرمایه به سمت تولید واقعی هدایت شود تا شاهد خروج از رکود تورمی باشیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: از این رو پیشنهاد می شود که دولت و مجلس به حوزه بازار سرمایه توجه جدی کرده و با این ابزار در اختیار، گام های بلند برای رونق اقتصاد برداشته شود.

برچسب ها

اخبار برگزیده، بازار سرمایه، بنگاه ها، تورم، توسعه، سرمایه گذاران، منابع مالی