میزان بنزن موجود در بنزین تولیدی پتروشیمی ها و بنزین وارداتی بررسی شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بنزین تولیدی پتروشیمی بندر امام درمقایسه با بنزین یورو4 هشت درصد بنزن بیشتر دارد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سید سعید حیدری طیب در گفت و گو با خانه ملت، از بررسی نسبت میزان بنزن و آروماتیک بنزین واحدهای پتروشیمی و بنزین وارداتی درکمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: طبق توضیحات نماینده وزارت نفت بنزین تولیدی پتروشیمی بندر امام درمقایسه با بنزین یورو4 هشت درصد بنزن بیشتر دارد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس توضیحات نماینده وزارت نفت در این جلسه، در حال حاضر میزان تولید بنزین پالایشگاههای کشور 61 میلیون لیتر است که این رقم 13 میلیون لیتر کمتر از میزان مصرف این فراورده در کشور است.

وی با بیان اینکهدر حال حاضر بین 8 تا 10 میلیون لیتر بنزین یورو 4 وارد می شود و تولید 3،5 میلیون لیتر بنزین واحدهای پتروشیمی نیز قطع شده است، گفت:‌میزان بنزن موجود در20 متر مکعب بنزین تولیدی پتروشیمی بندر امام 9 درصد و میزان اروماتیک آن بین 60 تا 70 درصد است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلسبا بیان اینکه میزان بنزن موجود در بنزین تولیدی پتروشیمی قبلا 6 درصد بوده که این رقم در حال حاضر به دو درصد رسیده است و میزان اروماتیک این بنزین نیز 65 درصد است، ‌افزود:این در حالی است که بر اساس توضیحات نماینده وزارت نفت در جلسه امروز کمیسیون انرژی، میزان بنزن موجود در بنزین های یورو4 یک درصد و اروماتیک آن در هر 20 متر مکعب بنزین 35 درصد است.

حیدری طیب با بیان اینکه بنزین تولیدی واحدهای پتروشیمی در مقایسه با بنزین یورو4 ، هشت درصد بنزن و نیز 30 درصد اروماتیک بیشتر دارد، گفت: باید سازمان محیط زیست کشور هم در این خصوص نظر کارشناسی خود را اعلام کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی همچنین از تصویب کلیات طرح یک شوری اصلاح ماده (132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در این کمیسیون خبر داد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: بر اساس این مصوبه کمیسیون، پیش از این 2 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت به مناطق محروم و نفت خیز اختصاص می یافت که با اصلاح این ماده مقرر شد 2 درصد از تولیدات نفت به مناطق نفت خیز و مناطق محروم اختصاص یابد.

گفتنی است بر اساسماده132 قانون برنامه پنجم دولت دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک‌سوم به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستانها و مناطق کمترتوسعه یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.

برچسب ها

آروماتیک بنزین، اخبار برگزیده، بنزن، قانون برنامه پنجم، پالایشگاه، پتروشیمی ها