جمع بندی محورهای تفحص از سازمان چای

نایب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان چای گفت: هیات رئیسه تحقیق وتفحص از سازمان چای هفته کاری آینده مجلس تشکیل جلسه می دهد تابه جمع بندی نهایی در مورد نتایج و محورهای تفحص از این سازمان دست یابد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ایرج ندیمی در گفت وگو با  خانه ملت با یادآوری بازدید و تحقیقات کارگروه تحقیق و تفحص از سازمان چای مستقر شده در استان گیلان گفت: هیات رئیسه تحقیق وتفحص از سازمان چای در نظر دارد هفته کاری آینده مجلس تشکیل جلسه داده و نتایج و محورهای تفحص از سازمان چای را جمع بندی کند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هیات رئیسه و اعضای تحقیق و تفحص از سازمان چای در مورد ناکارآمدی مدیریت سازمان چای اختلاف نظر و شکی ندارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: اعتقاد داریم مدیریت فعلی سازمان به هیچ وجه نمی تواند بر اساس اصول منطقی و متناسب عمل کرده و صنعت مهم و درآمدزای چای را مدیریت کند.

ندیمی افزود: مدیریت فعلی سازمان چای دائما با نافرمانی ها نسبت به مقامات استانی و ملی و گردش امور رفتار می کند که تنها نتیجه آن کاهش رضایت مردم است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم در هفته کاری آینده مجلس، محورها و نتایج تحقیق و تفحص از سازمان چای را جمع بندی کنیم چرا که دولت در خصوص قیمت گذاری و مجلس در زمینه تامین ریالی خرید تضمینی چای اقدامات قابل توجه و موثری داشتند که می تواند زمینه ساز افزایش انگیزه چایکاران و میزان تولید برگ سبز چای شود.

نائب رئیس هیئات تحقیق و تفحص از سازمان چای در زمینه محورهای گزارش نهایی و جمع بندی تحقیق و تفحص از سازمان چای با بیان اینکه بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده صنعت چای در نظام تولید مشکلی ندارد، گفت: مشکلات بوجود آمده به حوزه اداری و مدیریت سازمان بر می گردد چرا که این مدیریت نتوانسته از فرصت ها و ظرفیت هایی که وجود دارد به نحو شایسته و بایسته استفاده کند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، تحقیق و تفحص، سازمان چای، چایکاران، کارگروه