ضرورت ارجاع طرح بازنشسته کردن روستاییان در سن بازنشستگی به کمیسیون بهداشت برای بررسی بیشتر

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تذکر آیین نامه ای گفت: براساس ماده 143 آیین نامه داخلی مجلس طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند برای بررسی بیشتر باید به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شوند.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نقل از خانه ملت، محمدمهدی مفتح در نشست علنی امروز (یکشنبه 15 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه ای با استناد به ماده 143 گفت: طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند برای بررسی های بیشتر باید به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارجاع داده شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس آیین نامه در بررسی طرح های یک شوری عنوان می شود که اگر کمیسیون مربوطه نظر بر رد طرح یا لایحه ای داشته باشد که کلیات آن به تصویب رسیده باید طرح مذکور به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود.

باهنر در پاسخ به تذکر آیین نامه ای گفت: این تذکر درباره طرح ها و لوایح عادی صدق می کند و در بررسی طرح های یک فوریتی و دو فوریتی چاره ای جز بررسی یک شوری طرح مذکور نیست.

برچسب ها

اخبار برگزیده، روستاییان، سن بازنشستگی، کمیسیون بهداشت