نهایی شدن گزارش تفحص از سازمان جنگل ها و مراتع تا پایان مرداد

نایب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها و مراتع از نهایی شدن گزارش این تحقیق و تفحص تا پایان مرداد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، علی ایرانپور نایب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها و مراتع در گفتگو با تسنیم از نهایی شدن گزارش این تفحص تا پایان مرداد خبر داد و گفت: در نشست‌هایی که طی دو هفته گذشته در مورد عملکرد سازمان جنگل‌ها و مراتع برگزار شده، مواردی در زمینه واگذاری و نیز اقداماتی که در این نهاد انجام شده مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه هنوز گزارش تفحص از سازمان جنگل‌ها و مراتع نهایی نشده است، مهم‌ترین هدف از این تحقیق و تفحص را صیانت از بیت‌المال و حقوق دولت و ملت دانست و افزود: همه اعضای این هیئت تلاش می‌کنند تا اولین گزارش آن به زودی برای ارائه به هیئت‌رئیسه آماده و نهایی شود.

نایب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها و مراتع تأکید کرد: همه بخش‌های این سازمان در تهیه گزارش نهایی این تحقیق و تفحص مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

ایرانپور با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف هیئت تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها و مراتع این است که در چارچوب قانون وظایفی را که این سازمان انجام نداده و یا آنها را به تعویق انداخته را پیگیری و بررسی کند، گفت: براساس آئین‌نامه داخلی مجلس، پایان مرداد زمان ارائه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها و مراتع است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا گزارش نهایی این تحقیق و تفحص تا زمان موعد مقرر قانونی و تا پایان مرداد نهایی شده و برای اعلام وصول تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شود.

برچسب ها

جنگل