وزارت بهداشت موظف به مدیریت برنامه سلامت باروری و فرزندآوری شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند که مدیریت برنامه سلامت باروری و فرزندآوری را در راستای بند 4 سیاست های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری استمرار دهد و آنرا بهبود بخشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه با 156 رای موافق، 11 رای مخالف و 8 رای ممتنع به اصل ماده 4 این طرح رای مثبت دادند.

در ماده 4 این طرح آمده است وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است مدیریت برنامه سلامت باروری و فرزندآوری را در راستای بند 4 سیاست های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری استمرار دهد و آنرا بهبود بخشد.

همچنین از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 169 رای موافق، 9 رای مخالف و 6 رای ممتنع با اصل ماده 5 طرح یک فوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت موافقت کردند.

در ماده 5 این طرح آمده است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون عبارت (حداکثر تا سه فرزند) در بند 2 و تبصره 3 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و عبارت (حداکثر سه فرزند) در بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 حذف می شود و قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/72 و قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 22/2/88 تبصره ماده 7 قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 27/12/51 نسخ می گردد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، افزایش نرخ باروری، سیاست های کلی جمعیت، مدیریت برنامه سلامت باروری، وزارت بهداشت