خبر

مسیر شما: اخبار طرح موضوع استفاده از روغن پالم در لبنیات کار نسنجیده ای بود
طرح موضوع استفاده از روغن پالم در لبنیات کار نسنجیده ای بود

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس طرح موضوع استفاده از روغن پالم در لبنیات و کلی گویی ها در این خصوص را کار نسنجیده ای دانست و گفت: این اقدام نسنجیده تبعات منفی بسیاری به دنبال داشته و حتی شبکه های اجتماعی روزی را به عنوان روز بدون لبنیات اعلام کردند که باعث تاسف است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، عباس رجایی در گفت وگو با خانه ملت با یادآوری طرح موضوع استفاده از روغن پالم که در روزهای گذشته مطرح شد، گفت: نحوه طرح موضوع استفاده از روغن پالم در شیر و لبنیات به صورت مبهم گویی و کلی گویی کار بسیار نسنجیده ای بود که آسیب های جدی را به صنایع لبنی و شیر خام کشور وارد کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح موضوع استفاده از روغن پالم در لبنیات تبعات منفی بسیاری به دنبال داشت و این تشویش را در بین مردم ایجاد کرد که لبنیات مصرف کنند یا نه.

وی ادامه داد: باید تاسف خورد که در شبکه های اجتماعی اعلام کردند 25 مرداد روز بدون لبنیات است چرا که این حرف بار منفی بسیاری دارد.

رجایی با تاکید بر اینکه ما به دنبال ترویج مصرف لبنیات در بین مردم هستیم، افزود: یک اقدام نسنجیده باعث شده است که چنین مسایلی پیش آید و حتی روزی به عنوان روز بدون لبنیات اعلام شود که این یک فاجعه است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه در جلسه روز گذشته کمیسیون کشاورزی با حضور مسئولانی از حوزه وزارت بهداشت، جهادکشاورزی و صنایع لبنی میزان استاندارد استفاده از روغن پالم در شیر و لبنیات بحث و بررسی شد، گفت: گزارش مدونی در این رابطه در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

نظر شما