طرح الحاق یک تبصره به ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی رد شد

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با یادآوری بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده(1) قانون حفظ کاربری اراضی در جلسه امروز کمیسیون عمران گفت: به علت اینکه در این زمینه قوانینی از قبل ایجاده شده است این طرح رد شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، منصور آرامی در گفت وگو با خانه ملت گفت: در جلسه امروز کمیسیون عمران دو طرح اجازه سازمانها و دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به استفاده از انرژی خورشیدی و الحاق یک تبصره به ماده(1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاح بعدی آن به عنوان کمیسیون فرعی بررسی و هر دو طرح نامبرده رد شد.

نماینده مردم بندرعباس،قشم،حاجی آباد،ابوموسی و خمیر در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح های فوق به علت اینکه در هر دو مورد از قبل قوانینی ایجاد شده است توسط کمیسیون به عنوان یک کمیسیون فرعی رد شد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، دستگاههای دولتی، قانون حفظ کاربری اراضی، کمیسیون عمران