سفر گروه دوستی پارلمانی ایران و هند به چابهار

گروه دوستی پارلمانی ایران و هند متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر جواد جهانگیرزاده به چابهار سفر کرد.


برچسب ها

اخبار برگزیده، دکتر جواد جهانگیرزاده، چابهار، گروه دوستی پارلمانی ایران و هند، گزارش تصویری