خبر

مسیر شما: اخبار بارسنگین افزایش قیمت لبنیات بر دوش مردم /حذف از سبد غذایی خانوارها
بارسنگین افزایش قیمت لبنیات بر دوش مردم /حذف از سبد غذایی خانوارها

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس،با بیان اینکه افزایش قیمت محصولات لبنی بر دوش مردم سنگینی می کند، گفت: افزایش قیمت لبنیات و آشکار شدن استفاده از پالم، باعث کاهش تقاضا برای این محصول استراتژیک شده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، عباس پاپی زاده بالگان در گفت و گو با خانه ملت، در رابطه با دلایل افزایش نرخ لبنیات، بیش از 15 درصد مصوب شده گفت: سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده وظیفه دارد که بر افزایش قیمت ها نظارت و از نوسانات غیر مرتبط با تولید پیشگیری کند، چرا که بر اساس مصوبه هیات وزیران، تولیدکنندگان محصولات لبنی حق افزایش نرخ بیش از 15 درصد را ندارند.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش قیمت محصولات لبنی بر دوش مردم سنگینی می کند،افزود: استفاده از لبنیات به عنوان یکی از کالاهای ضروری در سبد غذایی خانوار، همواره مورد توصیه قرار گرفته و تلاشها نیز در راستای افزایش مصرف آن از طریق فرهنگسازی است، اما اخیرا به دلیل افزایش هزینه های تولید و عدم جبران آن توسط دولت، شاهد افزایش قیمت تمام شده محصولات لبنی هستیم.

وی تصریح کرد: این افزایش هزینه ها و ناتوانی خرید از سوی مصرف کننده، به حذف محصولات لبنی از سبد غذایی خانوار و کاهش تقاضا منجر شده به نحوی که اخبار انتشار یافته حکایت از کاهش 30 درصدی مصرف شیر و سایر فرآورده های لبنی دارد، در صورتی که این موضوع هم به ضرر مصرف کننده است و هم به تولید آسیب های فراوانی را وارد می کند.

نماینده مردم دزفول در مجلس ادامه داد: عامل دیگر کاهش تقاضا نیز به دلیل آشکار شدن وجود روغن پالم در محصولات لبنی است که باعث بی اعتمادی مردم به تولیدکنندگان و کاهش تقاضای خرید شده است.

نظر شما
مشخصات خبر