صنعتی سازی در پیچ و تاب بروکراسی اداری

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه با توجه به رشد وتوسعه فناوری در دنیا باید ساخت و سازها به روز و کارآمدتر باشند، گفت: بروکراسی حاکم ، ضعف مهارت نیروی انسانی در اجرای قوانین و نبود نظارت کافی از علل روند کند صنعتی سازی در حوزه عمران و ساخت وساز است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، محمد ابراهیم محبی در گفت و گو با خانه ملت با یادآوری اینکه حرکت به سمت صنعتی سازی بر اساس اهداف و برنامه های تعریف شده در برنامه پنجم توسعه رضایت بخش نیست، افزود: با توجه به محوریت اقتصاد در عنوان سال واهمیت صرفه جویی های اقتصادی به علت تحریم ها ، حرکت به سمت صنعتی سازی در ساخت و سازها یک ضرورت است.

نماینده مردم سنقر وکلیایی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در رابطه با صنعتی سازی و استفاده از فناوریهای روز دنیا در ساخت و سازها ، از نظر قوانین و مقررات مشکلی نداریم ،اما هنوز تا رسیدن به سطح ایده آل و کامل فاصله داریم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در قوانین مربوط به ساخت وساز و حرکت شتابان به سمت صنعتی سازی ، افزود: باید در قوانین موجود بازنگری و نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف اصلاح شوند.

محبی ضعف در نظارت بر اجرای قوانین را نقطه ضعف اصلی درحوزه ساخت و ساز و ریشه حرکت کند صنعتی سازی عنوان کرد و گفت: با توجه به نواقصی که در اجرای قانون و رعایت اصول ساخت و ساز به شیوه صنعتی مشاهده می شود باید نظارتهای دقیق تری اعمال شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: در حالی که با توجه به توسعه فناوری دنیا باید ساخت و سازها به روز و کارآمدتر باشد گاهی بروکراسی حاکم مانع از تحقق این اهداف شده بنابراین بازنگری واصلاح برخی قوانین مربوط به این بخش ضروری است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با یادآوری فاصله بسیار تااهداف تعریف شده در برنامه پنجم توسعه و ترویج ساخت وسازها به شیوه صنعتی، گفت: در کنار اصلاح قوانین و رفع نقاط ضعف آموزش نیروی انسانی و به طور کلی مجریان نیز باید در دستور کار مسئولان حوزه عمران قرار گیرد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، بروکراسی اداری، صنعتی سازی