قرائت گزارش تفحص از سازمان چای و وزارت صنعت در مجلس

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: گزارش تحقیق و تفحص از سازمان چای و وزارت صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی قرائت و جهت ادامه پیگیری، به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، محمد مهدی برومندی در گفت و گو با خانه ملت، در تشریح دستورکار کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: در این جلسه گزارشات دو تحقیق و تفحص مربوط به سازمان چای و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت قرائت شد.

نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی افزود: تحقیق و تفحص از صنعت چای با درخواست نمایندگان صورت گرفت و نهایتا با رای مثبت نمایندگان، این گزارش در صحن مجلس علنی قرائت وجهت ادامه پیگیری به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد.

وی تصریح کرد: تحقیق و تفحص از وزارت صنعت معدن و تجارت نیز در مورد عملکرد این وزارتخانه برای تنظیم بازار بود که گزارش آن به نمایندگان ارائه و با توجه به تخلفات صورت گرفته، این گزارش هم در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در رابطه با تخلفات صورت گرفته نیز بیان داشت: توزیع حدود 52 هزار تن چای سنواتی غیر قابل شرب توسط شرکتهای تعاونی روستایی، یکی از تخلفات صورت گرفته در سازمان چای است که باید پیگیری و نتایج آن اعلام شود.

نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس درباره تخلفات صورت گرفته در وزارت صنعت نیز گفت: بسیاری از افراد تحت عنوان واردکننده ارز مرجع از بانک مرکزی دریافت کردند، اما علی رغم این موضوع هیچ وارداتی را انجام ندادند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان صادر کننده این مجوزها باید پاسخگو باشد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، سازمان چای