فیلترینگ شبکه های اجتماعی همراه بی فایده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به توقعاتی که در جامعه پدید آمده است باید تبلیغات و فرهنگسازی صورت گیرد تا افراد خودشان با اعمال و رفتارشان کنترل داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، علیرضا محجوب در گفت و گو با خانه ملت، درباره چگونگی استفاده از شبکه های اجتماعی گفت: استفاده از شبکه های اجتماعی همراه به تازگی آغاز شده است و به خاطر بروز برخی مباحث اخلاقی و امنیتی، سخت گیری هایی از سوی حکومت ایجاد می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در نهایت غیرقابل کنترل بودن استفاده از شبکه های اجتماعی ناممکن خواهد بود، گفت: اگر فردی یا دستگاهی می خواهد راجع به کنترل تعریفی ارائه دهد باید به فکر شیوه های جدید باشد چرا که قطع کردن و فیلتر کردن این شبکه ها فایده ای نخواهد داشت.

وی افزود: با توجه به توقعاتی که در جامعه پدید آمده است باید تبلیغات و فرهنگسازی صورت گیرد تا افراد خودشان بر اعمال و رفتارشان کنترل داشته باشند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت این تکنولوژی هم مانند سایر تکنولوژی ها که پیش از این به عنوان یک فناوری جدید محسوب می شد و مشکلاتی را در پی داشت، زمان می خواهد تا صورت طبیعی خود را پیدا کرده و از حساسیت ها نسبت به آن کاسته شود.

برچسب ها

اخبار برگزیده، شبکه های اجتماعی، فیلترینگ