اعضای هیات رئیسه تحقیق و تفحص از صنعت بیمه تعیین شد

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه از برگزاری اولین جلسه این هیئت در یکشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: اعضای هیات رئیسه تحقیق و تفحص مجلس از صنعت بیمه در نشست امروز کمیسیون اقتصادی تعیین شد.

خانه ملت؛ محمد رضا پور ابراهیمی داورانی از تعیین اعضای هیات رئیسه تحقیق و تفحص از صنعت بیمه خبر داد و گفت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی بنده به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از صنعت بیمه انتخاب شدم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد نایب رئیس اول، روح الله بیگی ئیلانلو نماینده تکاب شاهین دشت و میاندوآب در مجلس نایب رئیس دوم و عاشوری قلعه رودخانی نماینده مردم فومن و شفت به عنوان دیگر اعضای هیئت رئیسه در هیئت تحقیق و تفحص مجلس انتخاب شدند.

وی افزود: اولین جلسه هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه یکشنبه هفته آینده با حضور نمایندگان دیوان محاسبات ، بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس در محل کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار خواهد شد.

پور ابراهیمی افزود:در نخستین جلسه هیات تحقیق و تفحص در چارچوب مباحثی براساس بندهای تحقیق و تفحص است که در رابطه با عملکرد مالی شرکت های بیمه خواهد بود و در این زمینه اولویت بندی می شود.

گفتنی است شفاف شدن نحوه استفاده از منابع مالی مورد استفاده شرکت های بیمه در بخش بازرگانی دولتی و خصوصی، ناکارآمدی در استفاده از منابع مالی مرتبط با بیمه های بخش بازرگانی و شفافیت در موضوع پرونده تخلف شرکت بیمه ایران از محورهای مهم تحقیق و تفحص مجلس از شرکت های بیمه است.

برچسب ها

اخبار برگزیده، تحقیق و تفحص، صنعت بیمه