مخالفت کمیسیون انرژی مجلس با طرح افزایش جمعیت بهره مند روستایی کشور از آب شرب

عضو کمیسیون انرژی مجلس از مخالفت اعضای کمیسیون متبوعش با طرح یک فوریتی افزایش جمعیت بهره مند روستایی کشور از آب شرب خبرداد.

خانه ملت؛ سید موسی موسوی گفت: در نشست روز سه شنبه (29 مهر) کمیسیون انرژی مجلس طرح یک فوریتی افزایش جمعیت بهره مند روستایی کشور از آب شرب با حضور مسئولین و کارشناسان وزارتخانه های نیرو‌،جهادکشاورزی ،امور اقتصادی و دارایی ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ،دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی گفت:‌در این طرح بر حل مشکل آب روستایی و برخورداری تمام روستاها از آب شرب و بهداشتی تاکید شده است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اعضای کمیسیون در این نشست تاکید کردند که باید راهکاری عملی تر برای حل مشکل آب روستا ها تعیین شود تا شاهد مهاجرت بیشترافراد از روستاها نباشیم.

برچسب ها

اخبار برگزیده، طرح افزایش جمعیت بهره مند روستایی کشور از آب شرب