پرهیز از افراط و تفریط در مبارزه با پدیده زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس با تاکید بر اینکه نباید در برخورد با تغییر کاربری اراضی دچار افراط و تفریط شویم، گفت: حمایت جدی و واقعی از کشاورزان و تامین نهاده های مورد نیاز آنها راهکار اصلی برای حفظ اراضی و منابع طبیعی از گزند تغییر کاربریها است.

خانه ملت؛ قاسم احمدی لاشکی با انتقاد از افراط و تفریط هایی که در مبارزه با تغییر کاربری اراضی به خصوص در استانهای شمالی وجود دارد، گفت: در برخی موارد گاهی بی ستون می سازیم و گاهی چهل ستون و حد وسطی وجود ندارد و در حال حاضر برخورد با تغییر کاربریها از این وضعیت رنج می برد.

عضو کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درحال حاضرمسئولان باتغییر کاربری اراضی بسیار تند برخورد می کنند و در زمانی این موضوع رهاشده بود، تصریح کرد: این وضعیت تند این چنینی که امکان خانه دار شدن فرزندان کشاورزان رااز بین برده و برای خانوارهای روستایی مشکلاتی را بوجودآورده صحیح نیست از طرف دیگر شرایطی هم که هکتارها زمین حیف و میل شود نیز قابل قبول نبوده و باید حد وسط در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه با تغییر غیرقانونی کاربری اراضی مخالف هستیم، گفت:برای برخورد با تغییر کاربریها و حفظ اراضی و منابع طبیعی از یک سو باید از کشاورزان حمایت جدی صورت گیرد و ضمن حفظ این اراضی انجام برخی تغییرات ضروری در بافت های روستایی به منظور تامین آرامش و آسایش مردم نیزباید مدنظر مسئولان قرار گیرد.

احمدی لاشکی گفت: برخورد با متخلفان و کسانی که به صورت غیر قانونی کاربری اراضی کشاورزی را تغییر می دهند باید به صورت جدی پیگیری شود و این اقدامات نباید به صورت مقطعی انجام گیرد.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه تا کنون کمکی به کشاورز نشده و کشاورزان از لحاظ برخورداری از آب و ادوات و نهادهای کشاورزی با مشکلات بسیاری مواجه هستند، گفت: این مشکلات و سود ناچیز فعالیت های تولیدی، انگیزه کشاورزان را از بین برده و باعث می شود کشاورزان برای کسب سود بیشتر فروش زمین را به ادامه کار تولیدی ترجیح دهند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، زمین خواری