بیانیه پایانی نخستین نشست جوانان و قانونگذاری

بیانیه پایانی نخستین نشست جوانان و قانون گذاری که بر روی تشکیل دفتر جوانان در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تاکید داشت از سوی نماینده جوانان حاضر در این جلسه قرائت شد و به تائید آنان رسید.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، امروز (شنبه 3 آبان) بیانیه پایانی نخستین نشست جوانان و قانون گذاری در سالن مشروطه مجلس شورای اسلامی از سوی نماینده جوانان حاضر در این نشست قرائت شد که این بیانیه به تائید جوانان حاضر در جلسه رسید که متن بیانیه پایانی نخستین نشست جوانان و قانون گذاری به شرح ذیل است:

ما نمایندگان تشکل های حوزه جوانان جمهوری اسلامی ایران، شرکت کنندگان در نخستین نشست جوانان و قانون گذاری، به منظور اعتلای نقش جوانان در اداره کشور و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی متعهد می گردیم ضمن برقراری یک همکاری مشترک و مستمر با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در زمینه های پژوهشی، برنامه ریزی، سیاستگذاری، بررسی طرح ها و لوایح مرتبط و همچنین بررسی قوانین موجود به رفع موانع موجود در قوانین برای جوانان کمک و نسبت به طرح ها و لوایح مورد بررسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی جنبه های مرتبط با جوانان پیشنهادات و مشکلات را اعلام داریم.

ضمنا به منظور هر چه بهتر انجام شدن موارد فوق و رفع مشکلات تشکل های جوانان، اقدامات زیر را از مجلس شورای اسلامی، وزارت ورزش و جوانان و سایر دستگاههای مربوطه درخواست می نمائیم:

1-تشکل دفتر جوانان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به منظور ایجاد یک ارتباط مستمر با جوانان و تشکل های جوانان و همچنین بررسی طرح ها و لوایح مورد بررسی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2-تشکیل مجلس جوانان جمهوری اسلامی ایران، متشکل از نمایندگان جوانان کشور که کلیه سیاستگذاری ها و تصمیم گیریهای در خصوص جوانان در کشور توسط نمایندگان خودشان صورت پذیرد و به عنوان نهادی حامی و در برگیرنده و سیاستگذار برای تمامی تشکل های حوزه جوانان باشد.

3-تشکیل سازمان تخصصی رسیدگی به امور جوانان

4-ایجاد ارتباط میان سازمان ها و تشکل های حوزه جوانان با ارگان های بین المللی این حوزه و تشکل های جوانان سایر کشورها

5-ساماندهی نهادها و بخش های با موضوع فعالیت جوانان در کلیه دستگاههای کشور به منظور جلوگیری از موازی کاری و تلاش برای افزایش ثمرات تلاش های در خصوص جوانان

 

برچسب ها

اخبار مرکز پژوهشها، اخبار ویژه، جوانان