رشد قارچ گونه موسسات مالی با تعطیلی متوقف نمی شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتباط با نهادهای قدرت را عامل فعالیت بدون مجوز موسسات مالی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی باید اکنون جلودار رشد قارچگونه موسسات مالی و اعتباری باشد و نباید موسسات موجود را تعطیل کرد.

خانه ملت؛ محسن صرامی فروشانی در رابطه با خروج اسامی برخی موسسات مالی و اعتباری از لیست موسسات دارای مجوز بانک مرکزی، گفت: تاسیس موسسات با قابلیت های شبه بانکی، نیازمند ارتباطات گسترده بوده و چندان آسان نیست، برای قضاوت در این زمینه هم ابتدا باید ارتباط این موسسات را با نهادهای قدرت پولی کشف کرد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی همواره مدعی است که موسسات قرض الحسنه تشکیل شده با پول مردم را تحت نظارت دارد، اما چطور یک موسسه مالی وسیع، بدون رسیدگی شکل می گیرد، از این رو بنده اطمینان دارم که رابطه ای میان موسسات مالی و بانک مرکزی وجود دارد.

وی ادامه داد: به هر حال باید توجه داشت که بدون ارتباطات نمی توان این موسسات را بنیان کرد و پشتوانه و ارتباطات مافیایی باعث شده که برخی از آنها با اطمینان خاطر به فعالیت ادامه دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با سردرگمی مردم، جهت سپرده گذاری نزد این موسسات نیز بیان کرد: برخی از این موسسات در حال طی کردن مسیر اخذ مجوز هستند و شاید یکی از دلایل فاقد مجوز بودن هم، همین تعویق در اخذ مجوز و رفتار نامناسب بانک مرکزی با بخش خصوصی باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم در ارتباط با تبلیغات موسسات فاقد مجوز در رسانه ملی و مطبوعات نیز گفت: بانک مرکزی باید این موضوع را پیگیری و بیش از این با احساسات و اعتمادات مردم بازی نکند، اکنون نباید موسسات موجود را تعطیل کرد، بلکه باید جلودار رشد قارچگونه آنها بود.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس تصریح کرد: در صورتی که مردم به سیستم بانکی بی اعتماد شوند منابع خود را نزد موسسات فاقد مجوز و نهادهای غیر رسمی سرمایه گذاری می کنند که این موضوع به افزایش نقدینگی و تورم منتهی خواهد شد، لذا بانک مرکزی با جدیت باید مانع گسترش موسسات شود.

برچسب ها

اخبار برگزیده، موسسات مالی