پرداخت حق پخش به فدراسیون فوتبال غیر قانونی است

رئیس کمیته ورزش و جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: پرداخت حق پخش بازی های فوتبال از سوی صدا و سیما به فدراسیون فوتبال غیر قانونی است.

مهر؛ بیژن نوباوه وطن از ارسال نامه به وزیر ورزش و جوانان درخصوص ممانعت فدراسیون از ورود دوربینهای صداوسیما به ورزشگاهها خبر داد و گفت: طبق قانون مجلس، 800 میلیارد تومان بودجه صدا و سیما از طریق دولت و 800 میلیارد تومان دیگر نیز باید توسط خود این سازمان از طریق آگهی و مواد و از این دست تامین شود و قانونا این سازمان حق ندارد به فدراسیون فوتبال پرداختی داشته باشد.

وی افزود: دوستان در وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال شیوه صحیحی را انتخاب نکرده اند. حتی من ابتدا با آقای تاج در این خصوص صحبت کردم و مقرر شد صدا و سیما برای مدت سه سال مبلغ 66 میلیارد تومان به فدراسیون برای حق پخش بازی ها بدهد اما فدراسیون مبلغی بیش از 100 میلیارد را طلب کردند. در بررسی های ما هم اینگونه جمع استنباط شد که از اساس این پول نباید به فدراسیون پرداخت شود و این مسئله را طی نامه ای 5 روز قبل به وزیر ورزش و جوانان اعلام کردم و منتظر پاسخ او هستم.

رئیس کمیته ورزش و جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درخصوص امکان سوال یا استیضاح وزیر در صورت عدم پاسخ به نامه گفت: در این نامه هشدار دادم که توقع فدراسیون غیر قانونی است و با شناختی که از وزیر دارم قطعا به نامه پاسخ خواهد داد و مسئله بدون تنش حل می شود. مجلس آمادگی کامل دارد تا بر مبنای مستندات خود این ادعا را ثابت کند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، فدراسیون فوتبال