مشکل کم آبی را نمی توان با انتقال آب از شهری به شهر دیگر حل کرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح انتقال آب به کرمان بدون نظر خواهی مجمع نمایندگان اصفهان شکست خورده است و اجرایی نخواهد شد، گفت: وزارت نیرو مشکلات حوزه خود را با انتقال آب نمی تواند حل کند.

خانه ملت؛ محسن صرامی فروشانی با بیان اینکه وزارت نیرو تصمیم گرفته تمام مشکلات گذشته و آینده را با سرعت و غیر کارشناسانه حل کند، گفت: می خواهند آب را از اصفهان به کرمان انتقال دهند با این استدلال که کرمان خشک است.

نماینده مردم خمینی شهردر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما هم قبول داریم که کرمان مشکل کم آبی دارد، افزود: اصفهان هم خشک و زراعتش در حال از بین رفتن است از این رو اگر انتقال آب به کرمان طرح 20 ساله است طرح تونل بهشت آباد هم 17ساله است.

وی با بیان اینکه انتقال آب به کرمان تنها باعث درگیر شدن مردم چند شهر با یکدیگر می شود، گفت:وزارت نیرو باید نظر استاندار اصفهان مجمع نمایندگان استان و کارشناسان را به طور شفاف به ما بگوید تا بعد درباره آن بحث کنیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بهتر است آب صنعت را از پساب تامین کنیم، گفت: هر تصمیمی بدون نظر خواهی مجمع نمایندگان اصفهان شکست خورده است و اجرایی نخواهد شد.

صرامی فروشانی با بیان اینکه تصمیم دارند آب فروشی کننداین درحالی است که آب فروشی ممنوع است، گفت: وزارت نیرو مشکلات حوزه خود را باید طور دیگر حل کند و با انتقال آب نمی تواند آن را حل کند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس افزود: به منظور انتقال آب به کرمان ابتدا باید وزارت نیرو ثابت کند در اصفهان ترسالی است و مشکل کم آبی و کشاورزی نداریم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به مشکلات مالی کشاورزان حوزه انتخابیه اش اشاره کرد و گفت: صاحب هکتار ها زمین کشاورزی از من تقاضای500 هزار تومان برای امرار معاش خود می کند، چون کارنیست.

برچسب ها

اخبار برگزیده، انتقال آب، کم آبی