صدور مجوز واردات سیگار خلاف سیاست حمایت از تولید ملی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس٬ با تاکید بر ضرورت توجه به تولید ملی برای رشد اقتصادی کشور٬ افزود: وزارت صنعت٬ معدن و تجارت باید پاسخ گویی چرایی ارایه مجوز به شخصی حقیقی برای واردات سیگار با برند خاص باشد.

خانه ملت؛ نادر قاضی‌پور با تاکید بر ضرورت توجه به تولید ملی برای رشد اقتصادی کشور٬ افزود: چندی پیش خبری مبنی بر ارایه مجوز واردات نوعی سیگار از سوی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت به شخصی حقیقی مطرح شد که این با اصل توجه به تولید ملی در تضاد آشکار است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی٬ با تاکید بر اینکه وزیر صنعت٬ معدن و تجارت باید پاسخ‌گوی چرایی ارایه چنین مجوزی به شخصی به نام "م" باشد٬ افزود: در حالی که در برنامه پنجم توسعه به صراحت آمده که هر نوع وارداتی برای توجه به تولید ملی و رشد اقتصادی کشور باید متوقف شود از این رو نعمت زاده باید پاسخ‌گوی چرای ارایه مجوز به فرد مذکور برای وارادات سیگار با برند "مارلبرو" باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه در صورت لزوم برای واردات سیگار باید شرکت دخانیات متولی این مهم باشد٬ گفت: چرایی دادن مجوز به فرد حقیقی برای واردات دخانیات سوالی است که لزوم پاسخ‌گویی به ان از سوی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت احساس می‌شود.

برچسب ها

اخبار برگزیده، تولید ملی، رشد اقتصادی، واردات سیگار