اختیار تفویض امور مالی و اداری غیرقضات از سوی رئیس قوه قضائیه به وزیر دادگستری

نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند که رئیس قوه قضائیه می تواند امور مالی ، اداری و استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 25 آبان) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به‌گزارش کمیسیون قضائی‌وحقوقی در‌مورد طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصدوشصتم(160) قانون اساسی، ماده 6 این طرح را با 134 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند که براساس آن رئیس قوه قضائیه می‌تواند امور مالی‌، اداری و استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمی‌باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را به ایشان به عمل می‌آورد.

لازم به ذکر است نادر قاضی‌پور در جریان رسیدگی به این طرح پیشنهاد حذف ماده 6 به دلیل مغایرت با برخی اصول قانون اساسی را مطرح کرد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

برچسب ها

اخبار برگزیده، امور مالی و اداری، رئیس قوه قضائیه، وزیر دادگستری