ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد به کمیسیون آموزش برای اقدامات تکمیلی

عضو هیأت رئیسه مجلس از ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی به کمیسیون آموزش برای انجام امور تکمیلی خبر داد.

خانه ملت؛ محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز (یکشنبه 25 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قرائت نشدن گزارش کمیسیون آموزش درباره طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: به علت درخواست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای تکمیل این موضوع، این گزارش به کمیسیون مربوطه ارجاع شد تا پس از بررسی و تکمیل نهایی به صحن علنی دوباره ارسال شود.

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقدامات تکمیلی، تحقیق و تفحص، دانشگاه آزاد، کمیسیون آموزش