اصلاح تعرفه ها در طرح تحول سلامت جهش مثبتی در حوزه درمان است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مثبت ارزیابی کردن اجرای طرح تحول سلامت، گفت: اجرای مرحله سوم طرح تحول سلامت که همان اصلاح تعرفه ها جهش مثبتی در حوزه بهداشت و درمان کشور به شمار می رود.

خانه ملت؛ حمید رضا عزیزی فارسانی با یادآوری انتقاد دبیر شورای عالی نظام پرستاری از اجرای طرح تحول سلامت، بر خلاف ادعای مطرح شده مبنی بر افزایش هزینه های بیماران با اجرای گام سوم طرح تحول سلامت گفت: باید تصریح کرد که در اصل به هیچ عنوان با اجرای این طرح هزینه های درمان افزایش پیدا نکرده و به طور قابل چشمگیری نیز کاهش یافته است.

نماینده مردم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اجرای طرح تحول سلامت با بخش درمان آغاز شد و اکنون نیز میزان رضایتمندی مردم افزایش یافته و پرداخت از جیب مردم نیز کاهش پیدا کرده است؛ در گام دوم این طرح که همان ساماندهی در حوزه بهداشت بود نیز افزایش تعداد خانه های بهداشت، تجهیز کردن خانه های بهداشت و رسیدگی به روستاییان را شاهد بودیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه اجرای مرحله سوم طرح تحول سلامت که همان اصلاح تعرفه ها جهش مثبتی در حوزه بهداشت و درمان کشور به شمار می رود، تصریح کرد: با توجه به اینکه به دنبال رفع پرداختی های غیرقانونی درحوزه سلامت هستیم لذا اجرای این طرح می تواند ما را به هدف خود نزدیک کند.

وی یادآور شد: متاسفانه پدیده زشت زیرمیزی موضوع ناپسندی بود که سال ها جامعه را با خود درگیر کرده بود و به معضل جدی برای مردم تبدیل شد و خوشبختانه اجرای موفقیت آمیز این طرح در شهرستان ها رضایتمندی مردم و بیماران را در پی داشته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در ادامه در مورد ضرورت اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گفت: این قانون نیز باید برای پرستاران و پیراپزشکان شکل اجرایی به خود بگیرد زیرا این قشر زحمت کش نیز دارای مطالباتی است که باید به آنها پاسخ داده شود.

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح تعرفه ها، حوزه درمان، طرح تحول سلامت