بخشی از بودجه فرهنگی به مقابله با تهاجم فرهنگی اختصاص داده شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اعتقاد به گسترش تهاجم فرهنگی تاکید کرد که دولت در بخش زیربنایی که می تواند جلوی این تهاجم فرهنگی را بگیرد بودجه های مناسبی را تخصیص دهد.

ایسنا؛ سیدمرتضی حسینی با بیان اینکه در حال حاضر در بخش فرهنگ بیشترین حمله به خانواده شده،‌ وضعیت طلاق را وضعیتی اسف‌بار قلمداد کرد و گفت: دشمن روی متلاشی شدن خانواده دست گذاشته بنابراین بخش فرهنگ از جمله اولویت‌هایی است ما باید به آن بپردازیم.

او ادامه داد: بعلاوه زیربناهایی که می‌تواند جلوی تهاجم فرهنگی را بگیرند باید مورد توجه قرار گیرند؛ ما باید به این زیر بناها اهمیت دهیم چه درآموزش عالی ، چه آموزش و پرورش چه مساجد و حوزه های علمیه که رکن های اصلی هستند که از آنها غفلت شده است. این زیربناهای فرهنگی اهمیت زیادی دارند باید بودجه کافی به آنها اختصاص یابد.

این عضو کمیسیون فرهنگی خاطرنشان کرد : صدا وسیما ، وزارت ارشاد و تمام نهادها باید به این مسئله توجه کنند مثلا در بخش سینمایی وزارت ارشاد به بخشی اهمیت داده شود که بتواند جلوی تهاجم را بگیرد نه اینکه در ترویج تهاجم نقش داشته باشد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، بودجه فرهنگی، تهاجم فرهنگی