حذف موادی از طرح دایمی شدن احکام غیربودجه ای به دلیل همپوشانی با لایحه خروج از رکود

مجلس با ارجاع مفاد حمایتی از بخش خصوصی و تولید در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بررسی دقیق تر آنها در لایحه خروج رکود موافقت کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 10 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد رئیس مجلس ماده الحاقی 10 به این طرح را با 125 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن حذف کردند.

همچنین با ارجاع ماده 12 این طرح برای بررسی بیشتر در کمیسیون برنامه و بودجه با 138 رأی موافق،‌19 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است در جریان بررسی این طرح رئیس مجلس گفت: براساس گفته رئیس کمیسیون حمایت از تولید، مواد 10 و 11 این طرح به صورت مفصل در لایحه خروج از رکود آمده است از این رو نمایندگان اجازه دهند این مواد حذف شود.

گفتنی است در ماده 10 این طرح آمده استبه وزارت نفت اجازه داده می‌شود در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با اولویت انرژی‌های نو و توسعه آب شیرین و کلیه طرحهایی که منجر به صرفه‌جویی انرژی می‌گردد به ویژه طرح‌های توسعه حمل و نقل ریلی، ارزش سوخت صرفه‌جویی شده را حداکثر تا پنج سال بر اساس آیین‌نامه‌ای که وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد به سرمایه‌گذار پرداخت نماید.

براساس ماده 11 نیز به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود بیست درصد (20%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشگری، آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، حمل و نقل و صادرات در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری نماید. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات به طرحهای موضوع این بند اختصاص خواهد یافت. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می گیرد.

تبصره 1- پنج درصد (5%) از منابع این بند با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به‌صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می یابد و بانکهای عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداقل تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی با معرفی دستگاههای اجرایی ذی‌ربط پرداخت نمایند. همچنین پانزده درصد (15%) از منابع مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر یا شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به ایثارگر یا ایثارگران است، اختصاص می یابد.

تبصره 2- به‌منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره وری زنجیره تولید یک درصد (1%) از منابع فوق از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی عشایر به‌صورت تسهیلات به طرحهای سرمایه‌گذاری عشایر و تشکلهای مربوطه پرداخت گردد.

برچسب ها

احکام غیربودجه ای، اخبار برگزیده، لایحه خروج از رکود