واحدهای مسکن مهر به صورت دائمی به مالکان واگذار می شود

نمایندگان مردم در خانه ملت با واگذاری دائم واحدهای مسکن مهر به صورت دائمی به مالکان آنها موافقت کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 12 آذر) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده الحاقی 36 این طرح با 140 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن پروژه‌های مسکن مهر به صورت دائمی به مالکان واگذار می‌شود و 100 درصد درآمدهای آن از طریق خزانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می‌یابد.

در جریان بررسی این ماده الحاقی محمدرضا پورابراهیمی و احمد توکلی اخطار قانون اساسی را براساس اصل 52 مطرح کردند مبنی بر اینکه درآمدهای حاصله دولت برای اختصاص نخست باید به خزانه واریز شود و بعد از آن از طریق بودجه‌های سالیانه به وزراتخانه‌ها اختصاص یابد، ولی براساس ماده مذکور درآمدهای حاصله از فروش اراضی مسکن مهر به مالکان به صورت مستقیم به حساب وزارت راه و شهرسازی واریز می‌شود.

در ادامه دکترلاریجانی اخطار این نمایندگان را به رأی گذاشت که نمایندگان نیز با اضافه کردن عبارت "از طریق بودجه سنواتی" در این ماده با 150 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی این ماده با رفع ابهام و جایگزینی عبارت "درخواست مالکان" به جای عبارت "تمایل مالکان" با 116 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی 36اصلاحی طرح مذکور؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در صورت درخواست مالکان نسبت به واگذاری قطعی زمینهای اجاره ای نود و نه ساله پروژه مسکن مهر به قیمت کارشناسی روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز نماید. صد در صد (100%) درآمد حاصله از طریق بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای زیرساخت (تاسیسات زیربنایی و روبنایی) مسکن مهر با اولویت همان مجموعه‌ها و یا شهرهای جدید به مصرف می‌رسد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، مسکن مهر