افزایش 120 میلیون مترمکعبی تولید گاز تا پایان سال

رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: با بهره برداری از پنج فاز در پارس جنوبی تا پایان امسال120 میلیون متر مکعب گاز به ظرفیت تولید کشور افزوده خواهد شد.

خانه ملت؛ علی مروی با بیان اینکه تا پایان سال 120 میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز افزوده خواهد شد، گفت: تا پایان امسال فاز11 و12 ،17و 18 و 15 پارس جنوبی وارد مدار خواهد شد.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با صرفه جویی 10 درصدی در مصرف به راحتی می توانیم زمستان را سر کنیم، گفت: اگر مردم تنها 10 درصد در مصرف گاز خود صرفه جویی کنند زمستان امسال با قطعی گاز مواجه نخواهیم شد.

رییس کمیسون انرژی مجلس مصرف کنونی گاز را 300 میلیون مترمکعب در روز عنوان کرد و گفت: میزان مصرف سال گذشته در زمان پیک به 450 میلیون مترمکعب در روزهم رسید.

برچسب ها

اخبار برگزیده، پارس جنوبی، گاز