توسعه صنعت خودرو در گرو حمایت از قطعه سازان است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تایکد بر اینکه توسعه صنعت خودرو در گرو حمایت از قطعه سازان است، گفت: : البته قطعه سازان هم باید با اخذ استانداردهای لازم، زمینه را برای صادرات و رقابت فراهم کنند، چراکه در صورت پایین بودن کیفیت، اثر منفی آن بر صنعت مشهود خواهد بود.

 خانه ملت؛ حمیدرضا فولادگردر رابطه با نقش توسعه صنعت قطعه سازی، در افزایش کیفیت خودروهای داخلی، گفت: اگر هدف ما تولید خودروهای ملی جدید و افزایش کیفیت خودروهای فعلی باشد باید تولید قطعات را با تمام توان در دستورکار قرار دهیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت های خالی واحدهای ساخت قطعات خودرو در کشور تصریح کرد: حمایت از قطعه سازان، علاوه بر توسعه این صنعت، نقش بسزایی در ایجاد شغل و افزایش کیفیت خواهد داشت و ظرفیت های خالی قطعه سازان، جوانان بسیاری را مشغول به کار خواهد کرد.

وی ادامه داد: البته قطعه سازان هم باید با اخذ استانداردهای لازم، زمینه را برای صادرات و رقابت محصولات فراهم کنند، چراکه در صورت پایین بودن کیفیت، اثر منفی آن بر صنعت مشهود خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس نهم همچنین با تاکید بر ضرورت ایجاد فضای رقابتی در صنعت قطعه سازی، گفت: در این صورت شرکت های خودروساز مجبور به خرید محصول از تولیدکنندگان داخلی خواهند شد و قیمت تمام شده قطعات و خودرو هم به الطبع آن کاهش می یابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: شرکت های دولتی نیز باید مایحتاج خود را از طریق مزایده تامین کنند، در این صورت شاهد افزایش رقابت و توسعه صنعت قطعه سازی خواهیم بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: تا زمانی که از قطعه سازان حمایت نشده اند، توسعه صنعت خودرو بی معنی است، لذا تلاش ما باید در راستای حمایت از این صنعت به منظور افزایش توان رقابت پذیری باشد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، صنعت خودرو، قطعه سازان