توسعه دانش بنیان بخش کشاورزی با استفاده از انرژی هسته ای و اصلاح نژاد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه افزایش 9 درصدی بودجه بخش کشاورزی مطلوب اما کافی نیست، گفت: توسعه کشاورزی دانش بنیان با استفاده از انرژی هسته ای، اصلاح نژاد و نباتات ضروری است.

خانه ملت؛ غلامرضا نوری قزلجه در خصوص بودجه پیشنهادی دولت برای بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال آینده گفت: بودجه بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 94 نسبت به سال گذشته حدود 9 درصد افزایش داشته است که با توجه به شرایط کشور رقم بدی نیست اما با این وجود پایه در نظر گرفته شده برای بخش کشاورزی مطلوب وکافی نیست.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی با یادآوری نقس بنیادی حوزه کشاورزی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، افزود: شاید رقم بودجه پیشنهادی دولت برای بخش کشاورزی در دو سال گذشته افزایش یافته اما منابع در نظر گرفته شده برای این بخش پاسخگوی نیازهای بخش کشاورزی نبوده و رقم پایه ای که در نظر گرفته شده خیلی چشمگیر نیست.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه تا کنون حدود یک سوم حق بخش کشاورزی از منابع واعتبارات عمومی کشور ادا شده، تاکید کرد: در زمینه توسعه کشاورزی دانش بنیان با استفاده از انرژی هسته ای، اصلاح نژاد و نباتات با تکیه برتحقیقات و پژوهش و تولید ارقام پربازده و مقاوم در برابر کم آبی و خشکسالی برنامه ریزی ها و اقدامات لازم صورت گیرد.

نوری قزلجه با تاکید بر توسعه عمودی بخش کشاورزی، ادامه داد: زمینه های لازم برای این کار فراهم است و فقط به سرمایه گذاری نیاز دارد و دستگاه های مسئول باید از ظرفیت های موجود بهره برداری کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع باید تحقیقات حوزه کشاورزی به سمت تحقیقات کاربردی و روی آوری به کشت های متراکم، توسعه کشت با مصرف آب پایینتر پیش رود تا شاهد توسعه بیشتر بخش کشاورزی باشیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: قانون اساسی ما را به خوداتکایی در تولید محصولات کشاورزی مکلف کرده و دولت ومجلس و سایر مسئولان باید با برنامه ریزی صحیح و تخصیص بودجه های لازم در این مسیر حرکت کنند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح نژاد، انرژی هسته ای، بخش کشاورزی، توسعه دانش بنیان