تفاوت فاحش رقم بودجه در پروژه های عمرانی از کاغذ تا عمل

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه رقم بودجه عمرانی بر روی کاغذ تا دست یافتن به اتمام پروژه ها در عمل تفاوت بسیاری وجود دارد، گفت: دلیل کمبود بودجه در اتمام بسیاری از پروژه ها رانت ها، واسطه گری های بی شمار، زدو بند و ... است.

باشگاه خبرنگاران؛ علی‌نعمت چهاردولی عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بودجه عمرانی سال 94 برای اتمام پروژه‌های عمرانی سال‌های گذشته به هیچ عنوان کافی نیست، اظهار داشت: سال گذشته 41 هزار میلیارد ریال و امسال 48 هزار میلیارد ریال بودجه برای کارهای عمرانی در نظر گرفته شده است که از این 48 هزار میلیارد ریال، 11 هزار میلیارد ریال آن مختص به اوراق مشارکت است و این به عنوان یک مشکل در آینده بر روی پروژه‌های عمرانی اثرات منفی خواهد گذاشت.

نماینده ملایر در توضیح این اثرات منفی گفت: در سال 92 کلا 50 میلیون تومان اوراق مشارکت فروش رفت و در سال 93، 480 میلیون تومان و اکنون این سوال پیش می‌آید که چگونه می‌شود سال 94، 11 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بفروشیم؟! و مسلما اتمام پروژه‌های عمرانی به این ترتیب امکانپذیر نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: حدود 3 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد و قرار شد دولت در سال 93، به 230 عدد از این پروژه‌ها که اتمام آن‌ها به بالای 80 درصد رسیده بود را با ارائه اعتبار پایان دهد ولی هنوز از این 230 عدد پروژه نیمه تمام بسیاری به پایان نرسیده است و اکنون با فرض اینکه از این 3 هزار پروژه 230 عدد آن هم تمام شده باشد، حداقل هنوز 2500 عدد پروژه نیمه تمام دیگر باقی مانده که با این اعتبار در بودجه سال 94 احتمال پایان یافتن آن بسیار کم است.

چهاردولی با اشاره به اینکه نباید تحت هر شرایطی در سال94 پروژه دیگری کلنگ بخورد، بیان داشت: زیرا با توجه به این شرایط هرگونه کلنگ‌زنی برای پروژه‌ای ظلم فاحشی است در حق پروژه‌های نیمه تمام که چندین سال باقی مانده و مستهلک شده هرچند روز افتتاح پروژه‌های 20 ساله روز پایان عمر آن‌ها نیز هست و باید دوباره هزینه‌هایی را صرف نوسازیشان کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دولت در ارتباط با بودجه خود اعلام می‌کند که کسری بودجه نداریم، بله این حرف بر روی کاغذ درست است اما در عمل دست یافتن به اتمام پروژه‌های نیمه تمام با این 11 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به صفر می‌رسد و کمبود بودجه حس می‌شود.

نماینده ملایر دلیل کمبود بودجه را در اتمام بسیاری از پروژه‌ها رانت‌، واسطه‌های بی‌شمار، زدو بند و ... دانست و خاطرنشان کرد: اگر پروژه‌ای تنها با 3 میلیارد تومان قابل دستیابی باشد پیمانکاران طلبکارانه و با منت آن رقم را به 30 میلیارد می‌رسانند و استفاده از روش‌هایی مانند بیوتی و ... می‌تواند از هدر رفت بودجه در کارهای عمرانی جلوگیری کند در غیر اینصورت مشکلات شدیدی در آینده خواهیم شد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، بودجه پروژه های عمرانی