خبر

مسیر شما: اخبار اختصاص اعتباری از صندوق توسعه ملی برای مقدمات ازدواج آسان
اختصاص اعتباری از صندوق توسعه ملی برای مقدمات ازدواج آسان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ازدواج آسان راهی برای مقابله با فساد در جامعه است.

  ایسنا؛عباس قائدرحمت اظهارکرد: ازدواج آسان و تسهیل‎گری در آن از اهداف نظام بوده که برای توسعه آن و مقابله با فساد تمام سعی خود را به کار می‎بندد.

وی اضافه کرد: مجلس و دولت با هم به این نتیجه رسیده‎اند که اعتباری را به این زمینه اختصاص دهند و از محل صندوق توسعه ملی قرار است اعتباری به صورت ویژه به وزارت ورزش و جوانان داده شود تا مقدمات ازدواج آسان را در کشور فراهم کنند.
قائدرحمت ادامه داد: البته باید اذن رهبری در این باره گرفته شود و نظر ایشان از اهمیت زیادی برخوردار است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس گفت: این روند اگر طی شود و به صورت قانون درآید در جامعه می‎تواند اثربخشی زیادی داشته باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: محدودیت منابع نداشته باشیم مانعی در این زمینه وجود ندارد.

نظر شما