وضعیت اینترنت ایران در مقایسه با کشورهای حوزة سند چشم انداز و دنیا

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وضعیت اینترنت در ایران را در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم انداز و دیگر مناطق جهان بررسی کرد.

بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز پژوهش ها ، خلاصة گزارش مرکز پژوهش ها در این زمینه بدین شرح است:

برچسب ها

اخبار پژوهشی