بالفعل سازی ظرفیت های بخش کشاورزی کلید قفل بی نیازی از درآمدهای نفتی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس گفت:اگر استعدادها و ظرفیت های بی نظیر وگسترده بخش کشاورزی با نگاه صحیح و کارشناسی شده بالفعل شود، نیازی به صادرات نفت نخواهیم داشت.

  خانه ملت؛ محمد اسماعیل نیا با اشاره به کاهش قیمت نفت و احتمال کاهش درآمدهای نفتی ایران، گفت: با توجه به این شرایط باید مدیریت جهادی به معنای واقعی و با عزم قوی و جدی سرلوحه کاردولتمردان و همه مسئولان نظام قرار گیرد تا به جایگاهی برسیم که اصلا نیازی به صادرات نفت آن هم با این قیمت پایین نباشد.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت حذف رانت و رانت خواران و پاک شدن رد پای مفاسد اقتصادی از نظام جمهوری اسلامی، گفت: در حال حاضر کشور نیازمند یک رویکرد و نگاه تحول زا با تکیه برمدیریت علمی،عملی و هوشمند است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس تصریح کرد: با توجه به کاهش قیمت نفت و ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باید به سمت صنایع پتروشیمی و بافعل کردن ظرفیت های بخش کشاورزی و سایر پتانسیل های موجود در کشور پیش رفت و با چنین رویکردی عبور از مسیر پیچیده فعلی و خلاء سلاح دشمن امکان پذیر است.

اسماعیلی تاکید کرد:با توجه به استعدادها و ظرفیت ها بی نظیر وگسترده ای که در بخش کشاورزی وجود دارد، اگر این ظرفیت های بالقوه با نگاه صحیح و کارشناسی شده بالفعل شود اصلا نیازی به صادرات نفت نخواهیم داشت.

بودجه پیشنهادی بخش کشاورزی با ظرفیت های این بخش تناسب ندارد


وی در ادامه این مبحث گفت: استعدادهای بسیار بالقوه بخش کشاورزی در صورت حمایت از مردم و هدایت صحیح کشاورزان بالفعل شدنی است و در این صورت درآمدهای ارزی قابل توجهی برای کشور ایجاد و مشکل اشتغال هم تا حدودی برطرف خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم در خصوص ارزیابی بودجه پیشنهادی بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 94، افزود: بودجه پیشنهادی بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با ظرفیت ها و جایگاه کشاورزی ضعیف دیده شده و افزایش 9 درصد بودجه پیشنهادی نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس با تاکید بر ضرورت ایجاد تحول بنیادی در حوزه ترویج و آموزش برای مدیریت مطلوبتر بخش ، یادآورشد: باید این نکته را هم در نظر داشت که با نگاه فعلی هرچه قدر هم پول و اعتبار پیش بینی به بخش تزریق شود تحول مورد نظر رخ نخواهد داد و تغییر رویکرد مدیریتی در این بخش مهم و اقتصادی یک ضرورت است.

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش کشاورزی، درآمدهای نفتی، کاهش قیمت نفت