استفاده از ظرفیت خیرین سلامت در کشورهای پیشرفته نتایج مثبتی داشته است

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش خیرین سلامت در ارتقای سطح بهداشتی مناطق کم برخوردار کشور٬ گفت: کشورهای پیشرفته دنیا از ظرفیت های خیرین استفاده کرده و تاکنون بهترین خدمات را به افراد ارایه کرده اند.

  خانه ملت؛ رسول خضری با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های خیرین سلامت در کشورهای پیشرفته دنیا نتایج مثبتی داشته است٬ گفت: اقدامات خیرین سلامت برای کمک به بیماران قابل ستایش و تقدیر است.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی٬ افزود: در اقتصادهای بزرگ دنیا خیرین درهمه عرصه‌ها حضوردارند و شاید یکی از بزرگترین بیمارستانهای دنیا توسط خیرین و به صورت غیرانتفاعی اداره می شود و این روش در کشورهای بزرگ دنیا نتایج مثبتی داشته است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم٬ تصریح کرد: کشوری مثل آمریکا که 5700 بیمارستان دارد بالای 3000 بیمارستانش به صورت خیریه اداره می شود.

وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش سلامت کشور وعدم تناسب درخواست‌های اعتباری با بودجه دولت افزود: بودجه‌های دولتی پاسخگوی نیازدرمانی کل کشور نیست و کمبود تخت بیمارستانی، کمبود پزشک٬ بیمارستان٬ مراکز بهداشتی٬ درمانی و قدمت بالای آن‌ها ز معضلات بخش بهداشت و درمان کشور است.

خضری با بیان اینکه مدت زمان زیادی از ساخت بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی کشور می‌گذرد٬ افزود: با توجه به روش‌های ساخت بسیاری ازاین ابنیه استاندارد نیستند.

وی با تاکید بر اینکه ساخت و تجهیز بیمارستان‌های مدرن از جمله نیازهای امروز ماست، تصریح کرد: ما در حال حاضر نیاز داریم که بیمارستانهای جدید را با تجهیزات مدرن بسازیم وهزینه ساخت چنین مراکزی از عهده دولت خارج است.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با اشاره به اینکه خیرین همیشه انتظارات را برآورده کرده و همواره یار و مدد کار دولت بوده اند افزود: باید از ظرفیت خیرین استفاده کنیم و شکر خدا خیرین سلامت مانند همیشه یاری رسان بخش سلامت مردم بوده اند.

خضری در مورد اقدامات انجام شده در حوزه انتخابیه اش با وجود 8000 مسموم شیمیایی گفت: قرار است در شهرستان سردشت با کمک خیرین بومی بیمارستان زنجیره ای بسازیم که البته مورد استقبال ماست و من نقشه آن را به وزارت بهداشت داده ام و اگر در دست انداز های اداری گیر نکند مشکلی برای ساخت این بیمارستان 32تختخوابی نداریم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی٬ افزود: تنها بیمارستان سردشت پاسخگوی نیاز شهر نیست و مردم در این زمینه مشکلات درمانی دارند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، خیرین، سلامت