توسط مرکز پژوهش های مجلس؛

ابزارهای آنلاین بودجه 1394 بر روی اینترنت قرار گرفت

با تلاش دفتر بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس با همکاری دفتر فناوری اطلاعات این مرکز دو ابزار آنلاین لایحه بودجه سال 1394 در اختیار کاربران اینترنت قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برای تسهیل درک ملموس تر از بودجه کشور، دفتر بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس با همکاری دفتر فناوری اطلاعات این مرکز، اقدام به ایجاد دو ابزار آنلاین تحلیل لایحه بودجه 1394 کرده است.

بنابراین گزارش، ابزار اول که گراف اعتبارات دستگاه ها در لایحه 1394 نام دارد، به کاربران این امکان را می دهد که شبکه روابط اعتبارات دستگاه ها براساس طبقه بندی های حقوق و مزایای مستمر، اعتبارات اختصاصی، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مجموع اعتبارات را در قالب گراف های پویا ملاحظه کنند.

این ابزار در آدرس زیر قرار دارد:
http://rc.majlis.ir/fa/budget/graph

ابزار دوم نیز که تطبیق آنلاین اعتبارات نام دارد، به بررسی تطبیقی اعتبارات دستگاه ها در لایحه بودجه 1394 و قانون 1393 می پردازد. با استفاده از این ابزار، کاربران می توانند میزان و درصد تغییر اعتبارات دستگاه ها در حوزه های مختلف را ملاحظه کرده و یا در آن به جستجو بپردازند. این ابزار در آدرس زیر در دسترس عموم قرار دارد:
http://rc.majlis.ir/fa/budget 

برچسب ها

اخبار ویژه، بودجه