بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور21- بخش هوا، فضا

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعتبارات بخش هوا – فضا را در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور ، بخش هوا و فضا مورد تحلیل قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز با بیان این مطلب که سهم اعتبارات برنامه ای بخش فضایی در لایحه بودجه سال 1394 با کاهش 24 درصدی روبرو شده و از مبلغ حدود 1.880 میلیارد ریال در سال 1393 به 1.430 میلیارد ریال در سال 1394 کاهش یافته است، افزود: برخی از برنامه های بخش فضایی قانون بودجه سال 1393 در بخش فضایی لایحه بودجه سال 1394 حذف شده که عبارتند از: برنامه توسعه علوم طبیعی، محض و کاربردی (پژوهشگاه فضایی ایران)، برنامه حمایت از توسعه فناوری هوا – فضا (پژوهشگاه فضایی ایران) و برنامه هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت (پژوهشگاه فضایی ایران و سازمان فضایی ایران). نکته مهم دیگر در لایحه بودجه، عدم درج فعالیت «توسعه کاربردهای اطلاعات» و «خدمات ماهواره ای» و همچنین «توسعه فناوری و ساخت ماهواره های تحقیقاتی عملیاتی» ذیل برنامه «توسعه فناوری و کاربردهای فضایی» است که نوعی بی نظمی در محاسبه و تحلیل اطلاعات ایجاد می کند.
اعتبارات برنامه ای بخش هوانوردی در سال 1394 ، از رشد 25 درصدی برخوردار بوده است و از حدود مبلغ 1.116 میلیارد در سال 1393 به حدود 1.480 میلیارد ریال افزایش یافته است.
نکته قابل توجه در خصوص اعتبارات بخش هوانوردی در لایحه بودجه سال 1394 حذف برنامه راهبردی حمل و نقل هوایی (وزارت راه و شهرسازی) در بخش هوانوردی بوده است.
لازم به ذکر است ، در جدول اعتبارات برنامه سازمان هواپیمایی کشور، فعالیت «تامین تجهیزات و ماشین آلات» و همچنین «خرید هواپیمای آزمایش استاندارد پرواز» در برنامه «ایمنی حمل و نقل هوایی» درج نشده است که می تواند موجب بی نظمی در ارقام لایحه بودجه شود.
سهم اعتبارات متفرقه حوزه هوافضا نیز در لایحه بودجه سال 1394 از رشد 601 درصدی برخوردار بوده به طوری که از حدود 1.000 میلیارد ریال در سال 1393 به حدود 7.030 میلیارد ریال افزایش یافته است.
سهم درآمد دستگاه های مرتبط با حوزه هوافضا در سال 1394 از کاهش 9 درصدی برخوردار بوده و از مبلغ حدود 1.840 میلیارد ریال در سال 1393 به حدود 1.670 میلیارد ریال کاهش یافته است. همچنین مجموع درآمدهای بخش فضایی در لایحه 33/9 درصد کاهش و مجموع درآمدهای بخش هوانوردی 306 درصد افزایش یافته است.
در بخشی از این گزارش آمده است: یکی از قابل توجه ترین نکات در لایحه بودجه سال 1394 تخصیص بودجه برای «حفظ نقاط مداری و ماهواره، توازن منطقه ای و کاهش شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی بین مناطق و استان های کشور» و حذف ردیف مربوط به «اعزام انسان به فضا» است که این امر می تواند نشان از تغییر رویکرد دولت به سوی کاربردی کردن فعالیت های فضایی باشد. لازم به تذکر است که بودجه مربوط به حفظ نقاط مداری و ماهواره به جای آنکه به طور مستقیم ذیل سازمانی فضایی درج شود، در قالب برنامه «حفظ نقاط مداری و ماهواره ، توازن منطقه ای و کاهش شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی بین مناطق و استان های کشور»ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درج شده است، اما باید توجه داشت که اعتبار در نظر گرفته شده برای صیانت از نقاط مداری موضوع ماده (47) برنامه پنجم به طور کامل در خدمت این برنامه قرار گرفته و در سایر موضوعات هزینه نشود. از سوی دیگر پیشنهاد می شود این ردیف به دو بخش مجزا تفکیک شود.
 

برچسب ها

اخبار پژوهشی