بهترین راه رهایی از اتکا به نفت، جدی گرفتن بخش کشاورزی است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آسیب های اتکا به نفت در بودجه، گفت: بهترین راه این است که پتانسیل بخش کشاورزی را جدی بگیریم.

ایسنا؛ رحمت الله نوروزی عنوان کرد: بخش کشاورزی ظرفیت‌های زیادی دارد. مسوولان باید در مکانیزاسیون کشاورزی، ایجاد جاده‌های بین مزارع، یکپارچگی اراضی، انتقال آب و برقی کردن چاه‌ها عزم جهادی داشته باشند.

او ادامه داد: در چند سال اخیر ما در زمینه کاشت، داشت، برداشت و خرید تضمینی با مشکلاتی مواجه بودیم که به خاطر اعتبار ناکافی بوده است. امیدواریم در این سال‌ها که اثرات اتکا به نفت را دیده‌ایم اعتبار مناسبی برای بخش کشاورزی در نظر بگیریم.

به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی بهترین راهکار برای رهایی از اتکا به نفت در بودجه جدی گرفتن بخش کشاورزی است.

نوروزی به کاهش قیمت جهانی نفت نیز اشاره کرد و افزود: طبعاً با کاهش قیمت جهانی نفت، تخصیص‌ها نیز کاهش می‌یابد. اما به جای هزینه‌ها غیرضروری می‌توان در حوزه‌های کشاورزی که ارزآوری دارد، مولد است و باعث رونق کارآفرینی می‌شود سرمایه‌گذاری کرد.

او تأکید کرد: با توجه به شرایطی که پیش آمده به اعتقاد من از هر بخشی از بودجه که هزینه‌ها را کم می‌کنیم، در بخش کشاورزی این کار را انجام ندهیم.

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش کشاورزی، رهایی از اتکا به نفت