بهبود معیشت راهکار ماندگاری کشاورزان در روستا

عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه بهبود معیشت روستاییان و ایجاد تناسب بین هزینه ها و درآمدکشاورزان راهکار اصلی پیشگیری مهاجرت روستاییان به شهرهاست ،گفت: تعیین نرخ تضمینی معقول و پیش بینی منابع لازم در این خصوص باید در اولویت های دولت قرارگیرد.

خانه ملت؛ حبیب برومندداشقاپو با بیان اینکه مهاجرت از روستاها به علت عدم توجه دولت مرکزی به معیشت روستاییان از قدیم الایام وجود داشته است،گفت: روستاییانی که باآرزوی دست یافتن به زندگی بهتر به شهرها مهاجرت کردند اکثرا به علت نداشتن درآمد و موقعیت مناسب در حواشی شهر و آلونکها ساکن شدند و وضعیت مطلوبی ندارند.

نماینده مردم بیله سوار و پارس آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش ناهنجاریهای اجتماعی و زندگی با فقر مفرط تنها حاصل روند روبه افزایش مهاجرات از روستا به شهر است که مسئولان باید برای کنترل و ساماندهی این وضعیت برنامه ریزی کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس تصریح کرد: کاهش سطح تولید محصولات کشاورزی به دنبال خروج روستاییان از روستا و ترک زمینهای کشاورزی یکی دیگر از تبعات روندافزایشی مهاجرت از روستا به شهر است.

برومندداشقاپو گفت: با توجه به شرایط فعلی و تحریم ها دولت باید با درنظر داشتن اهمیت جایگاه بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی درصدد ارتقای معیشت روستاییان و افزایش سهم ارزش افزوده آنها از فعالیتهای تولیدی باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: یکی از راهکارهایی که در بهبود معیشت کشاورزان و افزایش درآمد آنها نقش پررنگی دارد تعیین قیمت محصولات کشاورزی است که باید عادلانه و تعمیم دهنده هزینه های تولید و پاسخگوی مخارج زندگی خانوارهای روستایی باشد.

وی با تاکید بر اینکه قیمتگذاری محصولات کشاورزی و نظارت بر رعایت قیمتهای مصوب تصریح کرد: در حال حاضر نه تنها قیمت تعیین شده برای محصولات کشاورزی با هزینه های تولید تناسب ندارد بلکه از سوی دیگر دلالان و واسطه ها هستند که سود اصلی را بدست می آورند و کشاورزان حتی قادر به پرداخت و جبران هزینه های تولید نیستند.

برومند با اشاره به اینکه شغل کشاورزی توجیه اقتصادی مطلوب خود را از دست داده و این موضوع یکی از دلایل ترویج مهاجرت به شهر و روی آوری به مشاغل کاذب شده است، افزود: دولت باید با ایجاد امکانات معیشتی برای روستاییان در حد امکانات اولیه مثل آب،راه، برق و امکانات آموزشی و زیربنایی و پرداخت سهم کشاورزان از درآمدها و ارزش افزوده مانع از مهاجرت روستاییان به شهر و ماندگاری و پایبندی آنها به کشاورزی شود.

برومندداشقاپو با یادآوری اینکه در حال حاضر بیش از 550 روستا با تانکر آب رسانی می شوند، گفت: چنین وضعیتی در شان و شایسته روستاییان زحمت کش نیست و دولت باید توجه ویژه ای نسبت به وضعیت زندگی و معیشت روستاییان داشته باشد.

وی باتاکید بر ارائه آموزشهای ترویجی لازم به کشاورزان از سوی دستگاه های مربوطه به منظور افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، اضافه کرد: تامین ادوات و نهاده های کشاورزی یکی دیگر از اقداماتی است که رضایت کشاورزان و افزایش انگیزه آنها برای ادامه فعالیتهای تولیدی را به همراه دارد و دولت باید در این راستا گامهای موثری بردارد.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس بر یکپارچه سازی اراضی و برنامه ریزی دولت در این خصوص تاکید کرد و گفت: دولت در اولویت اول باید به روستاها بپردازد و در زمینه توسعه روستاها و ارتقای جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد کشور از کشورهای موفق الگوبرداری کند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، بهبود معیشت، روستا، کشاورزان