غفلت مدیران عامل عقب افتادگی بخش کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه باید از فرصت واگذاری ریاست گروه 77 سازمان فائو به ایران بهره برد، گفت: غفلت مدیران و نداشتن برنامه های منسجم باعث شده که از تحقق استقلال اقتصاد کشاورزی فاصله بگیریم.

خانه ملت؛ رحمت الله نوروزی در ارتباط با واگذاری ریاست گروه 77 سازمان فائو به ایران، گفت: کشور ایران از دیرباز در بحث تمدن کشاورزی زبانزد خاص عام بوده و ریاست ایران بر گروه 77 سازمان فائو می تواند زمینه تحول گرایی و پویایی در کل کشاورزی باشد.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طی سال های گذشته، شعار ها در راستای کاهش اتکای به نفت بوده و مقام معظم رهبری نیز بارها به استقلال اقتصاد کشاورزی تاکید کرده اند، اما غفلت مدیران و نداشتن برنامه های منسجم باعث شده که از این اصل فاصله بگیریم.

وی اتکای به نفت را یک خطای استراتژیک عنوان کرد و افزود: واگذاری ریاست گروه 77 سازمان فائو به ایران، فرصت مناسبی برای تحول بوده و باید از طریق آن، به تکمیل زیر ساختها اقدام کرد، چرا که بسیاری از کشورهای توسعه یافته، کشاورزی را محور توسعه قرار دادند و ما نیز باید به بخش کشاورزی توجه بیشتری داشته باشیم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بیان کرد: هزینه های بالای کشاورزی منتهی به کاهش استقبال حضور در این بخش بوده و باید از فرصت پیش آمده استفاده کرد و کشاورزی را رونق بخشید.

عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: اکنون کشور ما با مشکلات بسیاری در بخش کشاورزی مواجه است و این فرصت ریاست، می تواند تحولات مثبتی را در بخش کشاورزی ایجاد کند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش کشاورزی