هشدار درباه غارت جنگل ها از سوی قاچاقچیان

عضو کمیسیون کشاورزی٬ آب و منابع طبیعی مجلس٬ با تاکید بر ضرورت حفظ درختان و جلوگیری از قطع آن ها٬ گفت: دولت برای کوتاه کردن دست سودجویان از جنگل ها و جلوگیری از قاچاق چوب باید تعرفه واردات را صفر کند.

  خانه ملت؛ محمدتقی توکلی با تاکید بر ضرورت صیانت و حفاظت از منابع طبیعی کشور٬ گفت:‌ در حال حاضر با وجود قوانین متعدد در خصوص برخورد با متعرضان به جنگل‌ها شاهد ورود سودجویان به حریم منابع طبیعی و قطع بی رویه درختان هستیم.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه علت بروز تخلف در کشور نظارت محدود سازمان جنگل‌ها بر منابع طبیعی است٬ افزود: یکی از راه‌های نظارت وجود محیط بانان است که متاسفانه وجود محیط‌ بان در کشور با استانداردهای جهانی مغایر است.

وی ادامه داد: در تمام کشورها به ازای هر 2.5 هزار هکتار یا 5 هزار هکتار منابع طبیعی یک محیط بان وجود دارد اما در کشور ما به ازای هر 60 هزار هکتار یک محیط بان است که این خود عاملی برای بروز تخلفات در منابع طبیعی خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با تاکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد محیط بانان، ادامه داد: نباید از نظر دور داشت که در مواردی محدودیت نظارت بر نیروی انسانی به عنوان محیط بان و ابزارهایی که در اختیار آن‌ها وجود دارد موجب سواستفاده از جنگل‌ها از سوی متخلفان شده است.

یک درخت 600 میلیون تومان از نظر زیست محیطی قیمت دارد


توکلی با بیان اینکه یک درخت 600 میلیون تومان از نظر زیست محیطی قیمت دارد٬ گفت: به علت سوء‌مدیریت و ضعف نظارت، درختان برای مبالغ و درآمدهای اندک از سوی سودجویان قطع می شود که این فاجعه زیست محیطی باید متوقف شود.

وی افزود: برخی افراد از سر ناچاری وارد حیطه بهره‌برداری از جنگل می‌شوند و برخی نیز برای کسب سود بیشتر به قطع درختان اقدام می‌کنند که باید با هر دوی این موارد برخورد شود.

وی با یادآوری بالا رفتن تعرفه واردات چوب در کشور٬ گفت: این اقدامی اشتباه بوده که تقاص آن را امروزه جنگل‌ها با جان خود پس می‌دهند.

توکلی با بیان اینکه واردات چوب از کشورهای شمالی تاکنون صورت می‌گرفت٬ افزود: البته در مواردی آفت‌هایی در چوب‌ها هست که برخی مواقع به این دلیل که این آفت وارد نشود و جنگل ها را نابود نکند جلوی واردات گرفته می شود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس نهم٬ ادامه داد: اگر بخواهیم نظر کارشناسی در شرایط کنونی کشورمان اعمال کنیم باید بهره‌برداری از منابع طبیعی و جنگل‌های خود را متوقف و به جای آن واردات چوب داشته باشیم.

عضو کمیسیون کشاورزی٬ آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه منابع طبیعی باید به هر قیمتی حفظ شده و تعرفه واردات چوب برای حفظ این منابع صفر شود٬ گفت: از نظر حفظ پوشش گیاهی٬ تامین منابع آب زیرزمینی و همچنین پایداری جنگل در کشور باید با اقتدار جلوی قطع درختان و قاچاق چوب را گرفت.

برچسب ها

اخبار برگزیده، جنگل، قاچاقچیان، قطع درختان