جذب سرمایه در گردشگری با معافیت مالیاتی

سخنگوی فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری در مجلس تاکید کرد: برای توسعه گردشگری و ورود بخش خصوصی به این حوزه باید روش های تشویقی از جمله معافیت مالیات بر درآمد در نظر گرفته شود.

خانه ملت؛ ابوذر ندیمی با تاکید بر حضور سرمایه‌گذار در گردشگری، گفت: موانعی بر سر ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در عرصه گردشگری و هتلداری وجود دارد. این موانع گاهی تدابیر قانونی است که دیده شده و گاهی دردسرهایی غیر قانونی است.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی هتلداران نسبت به عوارض شهرداری‌ها گله دارند، اما دریافت عوارض یکی از کارهای قانونی و روش درآمد زایی شهرداری‌هاست. با این حساب، مجلس نمی‌تواند نسبت به کسر و عدم دریافت عوارض شهرداری از بخش خصوصی ورود کند.

وی توضیح داد: البته اگر عوارضی شهرداری‌ها از هتلداران دریافت می‌کنند، خارج از موارد قانونی باشد، می‌توان نسبت به این مورد ورود کرد. اما در کل دریافت عوارض یکی از روش‌های درآمدزایی قانونی شهرداری‌های کشور است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: از آنجا که شهرداری‌ها برای ارائه خدمات به مردم و اداره شهر به دریافت عوارض نیاز دارند، بخش خصوصی و هتلداران که در زمینه توسعه گردشگری فعالیت می‌کنند،‌انتظار بخشیده شدن عوارض شهرداری نداشته باشند.

به اعتقاد نماینده مردم لاهیجان، اگر چنین اتفاقی رخ دهد و عوارض شهرداری‌ها بخشیده شود، شهرداری‌ها برای اداره شهرها با مشکل مواجه خواهند شد.

سخنگوی فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری تاکید کرد: با این حال باید روش‌های دیگری برای تشویق بخش خصوصی در جهت حضور در گردشگری در نظر گرفته شود. معافیت مالیات بر درآمد، ایجاد زیرساخت‌هایی برای افزایش حضور گردشگری خارجی و داخلی می‌تواند راه‌های جذب سرمایه‌گذار باشد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، جذب سرمایه، معافیت مالیاتی، گردشگری