نظارت مجلس بر روند فروش سرخابی ها

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس با بیا اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار برای فروش باشگاه استقلال و پرسپولیس سهم مشخصی را برای پیشکسوتان و قهرمانان در نظر گرفته است، گفت: مجلس بر نحوه فروش این دو باشگاه نظارت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران؛ سیدهادی حسینی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه مجلس بر نحوه فروش باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس نظارت خواهد کرد، گفت: قیمت تعیین شده بر روی این دو باشگاه کارشناسی شده است اما از صحیح و یا غلط بودن آن اطلاعی ندارم.

رییس کمیته فوتبال و فوتسال فراکسیون ورزش مجلس تصریح کرد: باشگاه استقلال و پرسپولیس از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

وی در ادامه افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار مقدار سهم مشخصی را برای پیشکسوتان و قهرمانان و مابقی آن را برای بخش خصوصی در نظر گرفته است.

حسینی با اشاره به اعتراض برخی به میزان قیمت پایه‌ای که برای این دو باشگاه در نظر گرفته شده است، گفت: انجام هر پروژه‌ای در کشور امکان دارد معترضانی داشته باشد اما مجلس اصل را بر اجرای درست قانون و واگذاری صحیح این دو باشگاه به بخش خصوصی می‌گذارد و میزان قیمت فروش هم مهم نخواهد بود.

نماینده قائم‌شهر، سوادکوه و جویبار بیان داشت: ما معتقدیم که باشگاه استقلال و پرسپولیس حتی اگر با قیمت کم هم فروش برود به نفع این کشور است زیرا امر مهم خصوصی‌سازی است که باید انجام شود.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس در واکنش به از این جیب به آن جیب شدن دستگاه‌های دولتی در زمان فروش به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: باید دید که آیا این اتفاق در روند فروش این دو باشگاه خواهد افتاد یا خیر؟ اما مجلس مطمئنا بر روند فروش نظارت خواهد کرد تا چنین اتفاقی نیافتد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، سرخابی ها، مجلس