تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم در بررسی بورسیه ها

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با توجه به پیچیدگی و حساسیت موجود در پرونده بورسیه ها و شفاف نبودن عملکرد وزارت علوم در این زمینه طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم در بررسی پرونده بورسیه ها کلید خورد.

باشگاه خبرنگاران؛قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: با توجه به حساسیت پرونده بورسیه‌ها و ابهاماتی که در این پرونده وجود دارد طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم در بررسی پرونده بورسیه‌ها در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصویب شد.

وی گفت:‌ البته زمانی این طرح عملیاتی می‌شود که در صحن مجلس نیز مطرح و رأی بیاورد در این صورت نحوه اعطای بورس تحصیلی دانشگاه‌ها از سال 68 تاکنون مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد.

وی افزود: آنچه در این پرونده مسلم است نحوه اعطای بورس تحصیلی شفاف نیست و باید مشخص شود قوانین حاکم در این موضوع رعایت شده است یا نه، لذا این طرح با هدف ایجاد عدالت آموزشی در کمیسیون به تصویب رسید.

برچسب ها

اخبار برگزیده، بورسیه ها، تحقیق و تفحص، وزارت علوم