تولید خودروهای الکتریکی در ایران (الزامات و چالش ها)

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی الزامات و چالش های تولید خودروهای الکتریکی در ایران را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: نتایج تحقیقات نشان داده است خودروهای الکتریکی به دلیل عدم تولید گازهای آلاینده، مطلوب ترین و ایدئال ترین خودرو در بین انواع خودروهاست. بررسی تجربیات اغلب کشورهای پیشرفته و دارای صنعت خودرو، نشان می دهد که این کشورها، برنامه جدی و مدونی برای توسعه و تولید انبوه خودروهای الکتریکی دارند و از سال 2009 اغلب دولت های کشورهای پیشرفته گرایش قابل توجهی به خودروهای الکتریکی پیدا کرده اند که شاید این اقبال بی ارتباط با رشد سرسام آور قیمت جهانی نفت نباشد. نکته دیگری که از این برنامه ها می توان دریافت این است که سال های بین 2015 تا 2020 برای اغلب کشورها ، شروع تولید انبوه خودروهای الکتریکی می باشد.
با توجه به این روند و به خصوص تشدید بحران آلایندگی شهرهای بزرگ از جمله تهران، به نظر می رسد که دولت ، خودروسازان و قطعه سازان کشورمان از هم اکنون باید برنامه ریزی لازم را برای ورود و فراگیر شدن تکنولوژی خودروهای الکتریکی در دستور کار قرار دهند.
اما با وجود چالش هایی که در تولید و استفاده از این خودرو در کشور وجود دارد، تولید خودروهای برقی همانند سایر کشورهای پیشرفته دنیا نیازمند حمایت های جدی از سوی دولت می باشد.
به طور خلاصه الزامات تولید و استفاده از خودروی برقی در کشور عبارتند از : پرداخت کمک هزینه های تحقیق و توسعه شرکت های خودروساز – پرداخت یارانه به استفاده کنندگان از این خودروها – ایجاد زیرساخت های مناسب در سطح شهرها برای استفاده از این خودروها – کاهش تعرفه واردات قطعات خودروهای برقی – ایجاد زیرساخت توسعه و تولید موتورهای خودروهای برقی – ایجاد مشوق هایی برای استفاده از خودروهای برقی.
همچنین چالش های تولید و استفاده از خودروهای برقی در کشور عبارتند از : افزایش مصرف برق شهری در صورت استفاده انبوه از این خودروها – عمر کوتاه قطعات موتوری در مقایسه با قطعات موتوری خودروهای احتراقی موجود – مقرون به صرفه نبودن ایجاد ایستگاه های شارژ باتری – ظرفیت حمل بار و مسافر کم ، جهت مصارف شهری و برون شهری در مقایسه با هزینه این خودروها .

 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، الزامات و چالش های تولید خودروهای الکتریکی، ایجاد زیرساخت های مناسب در سطح شهرها، بحران آلایندگی شهرها