ضرورت افزایش میزان عیدی پایان سال بازنشسته ها

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه درآمد بسیاری از خانوارهای بازنشسته کشور پایین تر از خط فقر است، گفت: دولت باید با درک مسائل خانوارهای بازنشسته کشور، میزان عیدی پایان سال بازنشسته ها را بالا تعیین کند و برای جلوگیری از افزایش نقدینگی ناشی از انجام این مهم صرفه جویی در برخی از هزینه ها را لحاظ کند.

خانه ملت؛ ابوذر ندیمی درباره ضرورت تلاش برای فراهم آوردن رفاه اقتصادی خانوارهای ایرانی گفت: توجه به مولفه های اقتصادی مانند کنترل نقدینگی در جامعه یک ضرورت بوده اما در انجام این مهم باید موضوعاتی نیز لحاظ شود.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید پذیرفت امروز اقتصاد اکثریت خانوارهای بازنشسته در کشور به دلیل شرایط اقتصادی با مشکلاتی روبرو شده، بنابراین باید خانوارهای بازنشسته را تحت حمایت پولی و مالی قرار داد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: بخشی از موضوعات اجتماعی مانند تقویت مالی خانوارهای بازنشسته اولویت دارد بنابراین نباید تحت تاثیر موضوع آثار نقدینگی در جامعه از حمایت اقتصادی خانوارهای بازنشسته طفره رفت.

ندیمی با بیان اینکه حقوق ماهیانه اکثریت بازنشسته ها در کشور به اندازه ای پایین بوده که حتی شامل مالیات نمی باشد، گفت: بازنشسته ها در مقایسه با شاغلین از مزایایی مانند پاداش، کارانه و حق ماموریت برخوردار نبوده، این موضوعات در حالی بوده که بازنشسته در نظام دینی و ایرانی با دنیا تفاوت دارد و معمولا هزینه های خانوارهای بازنشسته به دلیل وجود موضوعاتی مانند مهمان داری بیشتر است بنابراین ضرورت ایجاب می کند مسئولان این واقعیت های اقتصادی و اجتماعی را درک کنند.

وی افزود: دولت باید با درک مسائل خانوارهای بازنشسته کشور، میزان عیدی پایان سال بازنشسته ها را بالا تعیین کند و برای جلوگیری از افزایش نقدینگی ناشی از انجام این مهم راهکارهایی مانند صرفه جویی در برخی از هزینه ها را لحاظ کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه درآمد بسیاری از خانوارهای بازنشسته پایین تر از خط فقر است، یادآور شد:توجه به مسائل اقتصادی خانوارهای بازنشسته در برخی موارد حتی مهم تر از جامعه شاغلین بوده به دلیل اینکه بر اساس قانون به کارگیری بازنشسته در شغل دیگر ممنوع است که این موضوعات مانع از افزایش درآمد این قشر می شود.

برچسب ها

اخبار برگزیده، بازنشسته ها، عیدی