افزایش تعرفه ارزش نسبی خدمات برای سال 94 نداریم

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ با یادآوری انتظار برخی مسئولان وزارت بهداشت در خصوص افزایش 25 درصدی تعرفه ها برای سال آینده٬ گفت: تعرفه ارزش نسبی خدمات به تازگی افزایش یافته از این رو هیچ نوع تغییر نرخی در این حوزه منطقی نیست.

خانه ملت؛ عبدالرحمان رستمیان با یادآوری انتظار برخی مسئولان وزارت بهداشت در خصوص افزایش 25 درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال آینده٬ گفت: افزایش تعرفه‌ها برای تمامی خدمات پزشکی باید متناسب با شاخص‌های موجود و همچنین کشش درآمدی افراد در جامعه باشد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه در حوزه تعرفه‌ها٬ ارزش نسبی خدمات افزایشی برای سال 94 نخواهد داشت٬ افزود:‌ تعرفه ارزش نسبی خدمات به تازگی افزایش یافته از این رو هیچ نوع تغییر نرخی در این حوزه منطقی نیست.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با تاکید بر اینکه سه ماه فرصت برای ارزیابی افزایش تعرفه ارزش نسبی خدمات لحاظ شده است٬ تصریح کرد: افزایش تعرفه مذکور در حال حاضر در مرحله ارزیابی قرار دارد و هیچ افزایش نرخی دیگر صورت نخواهد گرفت و حتی امکان کاهش برخی تعرفه‌ها نیز وجود دارد.

وی با یادآوری دستور کار کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص بررسی میزان درآمد پزشکان با توجه به فاصله طبقاتی در بین گروه‌های مختلف پزشکی٬ گفت: با برگزاری این جلسه ارزیابی کمیسیون بهداشت از تعرفه‌های در نظر گرفته شده مشخص خواهد شد.

رستمیان با بیان اینکه تعرفه سرپایی پزشکی سالانه می‌تواند افزایش یابد٬ افزود: این نوع تعرفه هر ساله در اسفندماه تعیین و فرودین سال بعد اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: در حالی که وزارت بهداشت می‌تواند نسبت به تعیین و افزایش تعرفه سرپایی پزشکی برای سال آتی اقدام کند٬ اما اگر افزایش ها بیش از حد متعارف باشد برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: افزایش تعرفه‌ای در حوزه ارزش نسبی خدمات برای سال 94 توجیه منطقی ندارد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، تعرفه های پزشکی، خدمات