آغاز رسیدگی به تخلفات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در هیات انتظامی بانک ها

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان اینکه، نظارت موثر بانک مرکزی از انجام فعالیت های غیرقانونی بانکداری جلوگیری می کند، گفت: تعدادی زیادی از پرونده های مربوط به تخلفات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در هیات انتظامی بانک ها در حال بررسی بوده که انجام این مهم اقدام مثبتی است.

خانه ملت؛ محمد رضا پورابراهیمی داورانی درباره ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و همچنین بانک ها در کشور گفت: باید پذیرفت رسیدگی به وضعیت عملکرد بانک ها و موسسات پولی و مالی یکی از ضرورت های فعلی اقتصاد کشور است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان عضو ناظر مجلس در نشست شورای پول و اعتبار این موضوع را مطرح کردم که در حال حاضر نظارت های کنونی بانک مرکزی بر فعالیت بانک ها موثر نیست.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: در شورای پول و اعتبار موضوع بررسی نظارت بانک مرکزی بر فعالیت های موسسات پولی و مالی و بانک ها در دستور کار قرار گرفته و برای اعمال نظارت موثر در این زمینه کارهای مقدماتی نیز انجام شده است.

پورابراهیمی داورانی افزود: مقرر شده در جلسات شورای پول و اعتبار تمامی موارد عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بررسی شود.

وی تصریح کرد: هیات انتظامی بانک ها در بانک مرکزی نسبت به گذشته فعال تر شده که این اقدام مثبتی بوده و مجلس حمایت خود را از افزایش نظارت ها بانک ها اعلام می کند.

پورابراهیمی داورانی با بیان اینکه نظارت موثر بانک مرکزی مانع از انجام فعالیت های غیرقانونی بانکداری می شود، افزود: در حال حاضر تعدادی زیادی از پرونده های مربوط به تخلفات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در هیات انتظامی بانک ها در حال بررسی است.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار یادآور شد: اگر برای ساماندهی فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نیاز به بازنگری در قوانین و مقررات مربوطه باشد این مهم را نیز اجرایی خواهیم کرد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، هیات انتظامی بانک ها