توسعه صادرات چابهار مشروط به تقویت زیرساخت های منطقه است

نماینده مردم چابهار در مجلس با تاکید بر لزوم ارائه تخفیفات و مشوق های ویژه گمرکی به صادرکنندگان گفت: سازمان بنادر و دریانوردی باید شرایط پهلو گرفتن کشتی های بزرگ تجاری را در منطقه چابهار فراهم آورد تا صادرات توسعه یابد.

خانه ملت؛ یعقوب جدگال درباره راهکارهای تسهیل صادرات کشور گفت: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری باید با افزایش تولید ملی به موضوع توسعه صادرات کشور توجه شود.

نماینده مردم چابهار، نیک شهر و کنارک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:صادرات و تولید دارای امور گسترده ای بوده که باید تمامی این امور بطور هماهنگ و کارشناسی در جهت رشد تولید داخلی و همچنین توسعه صاردات سنجیده شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این یک واقعیت است که برای کسب درآمد ارزی باید شرایط صادرات را تسهیل کرد.

جدگال تصریح کرد: در شهرستان چابهار یک مرز آبی و یک مرز خشکی وجود دارد که در مرز خشکی منطقه رندان چابهار زیرساخت های ضعیف بوده و منطقه از سازمان گمرک رسمی برخوردار نیست و در زمینه راه ارتباطی نیز منطقه مذکور با مشکل جدی روبرو بوده این در حالی است که برای تسهیل صادرات باید امکانات لازم فراهم شود.

وی افزود: برای توسعه صادرات در منطقه چابهار لازم است تخفیفات و مشوق های ویژه گمرکی به صادرکنندگان ارائه شود.

این عضو کمیسیون شوراها و امرو داخلی مجلس یادآور شد: سازمان بنادر و دریانوردی باید شرایط پهلو گرفتن کشتی های بزرگ را در منطقه چابهار فراهم آورد تا صادرات توسعه یابد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، تقویت زیرساخت ها، توسعه صادرات، چابهار